Företag


Företagshälsoutveckling

Krångligt ord men med enkel filosofi: ”VÄGEN TILL EFFEKTIVARE FÖRETAG”.

Företagshälsovård är så mycket mer än ett stick i fingret. Helhetshälsans hus erbjuder anpassade insatser efter Arbetsmiljöverkets krav.

Företagshälsovård bidrar till att upptäcka, förebygga, minimera arbetsmiljörisker.

 

 

 

RISKINVENTERING

 

 

 

 

 

ARBETSFÖRMÅGEUTREDNING

 

 

 

 

 

ERGONOMI

 

 

 

 

 

STRESS

 

 

 

 

 

KRISSTÖD

 

 

 

 

 

REHABILITERING

 

 

 

 

 

ARBETSANPASSNING

 

 

 

 

 

ARBETSFÖRMÅGEUTREDNING