Företagshälsoutveckling

Krångligt ord men med enkel filosofi: ”VÄGEN TILL EFFEKTIVARE FÖRETAG”.

Företagshälsovård är så mycket mer än ett stick i fingret.
Helhetshälsans hus erbjuder anpassade insatser efter Arbetsmiljöverkets krav.

Företagshälsovård bidrar till att upptäcka, förebygga, minimera arbetsmiljörisker. 

Välkommen!

Kabelvägen 2 | Norrköping | 011- 10 24 25

Företags-
hälsoutveckling

Företags-
hälso-
utveckling

Krångligt ord men med enkel filosofi:
”VÄGEN TILL EFFEKTIVARE FÖRETAG”.

Företagshälsovård är så mycket mer än ett stick i fingret.
Helhetshälsans hus erbjuder anpassade insatser efter Arbetsmiljöverkets krav.

Företagshälsovård bidrar till att upptäcka, förebygga, minimera arbetsmiljörisker. 

 

Välkommen!

Kabelvägen 2 
Norrköping
011- 10 24 25

RISKINVENTERING

ARBETSFÖRMÅGE-UTREDNING

ERGONOMI

STRESS

KRISSTÖD

REHABILITERING

ARBETSANPASSNING

ARBETSFÖRMÅGE-UTREDNING